Cập nhật công cụ hỗ trợ chiết khâu phiên bản mới

 

Phiên bản extension chrome bản mới đã được cập nhật 

Vì bản extension cũ  tích hợp hệ thống lấy mã đơn hàng vào chung chiết phần lấy chiết khấu và vi phạm chính sách thu thập dữ liệu của chrome . Vì thế trong bản cập nhật mới này sẽ tách riêng ra với 2 extension riêng 

extension lấy chiết khấu sẽ để phần [ công cụ chiết khấu ] ở trên trang chủ 

Một số thay đổi ở bản extension mới khi vào phần quản lý đơn hàng taobao sẽ có thêm phần dữ liệu hiện thị . 

Hiện tại chưa thể sử dụng được chức năng này vì thiếu lấy mã đơn 

Chứ năng này chỉ có thể sử dụng khi cùng lúc cài đặt 2 extension .

Dự kiến extension lấy mã đơn sẽ ra mắt trong tháng này 

Và sẽ chỉnh sửa phù hợp với chính sách thu thập dữ liệu của googel chrome 

Cảm thấy extension hũy ích đừng ngại đánh giá sao để có vấn đề gì còn chát với chrome thanh minh cho tiện . Cảm ơn 

 

 

 

 


zalo wechat
0984002900